Over ons

De club is eind 1991 opgericht door Erik de Boevere en Bertwin Otte. Waar de meeste clubs ontstaan uit een groep vrienden met een gezamenlijke liefde voor de motorfiets is het bij MVB precies andersom gegaan. De club is het initiatief van twee vrienden die steeds vaker dorpsgenoten en kennissen op de motor tegenkwamen. Ze kondigden middels een schrijven aan een aantal motorrijdende dorpsgenoten, vrienden en kennissen de oprichting van een club aan. Al op de eerste bijeenkomst kwamen meer dan twintig motorrijders opdagen. Daar werd al besloten om samen verder te gaan en er werden al wat afspraken gemaakt. Men kan lid worden van de club als men in het bezit is van een motor. Er werd een penningmeester, secretaris en voorzitter gekozen.

Eén keer in de maand op de laatste vrijdag van de maand zou er vergaderd worden. Van deze bijeenkomsten zou een verslag gemaakt worden, de notulen. Ook werd er al een bedrag voor de contributie afgesproken; 25 gulden per persoon per jaar. Dit was om de onkosten van de secretaris te bekostigen zoals aanschaf van postzegels en enveloppen e.d. Tot op heden gebeurt dit nog zoals toen is afgesproken behoudens dat de guldens euro’s zijn geworden, nl. € 12,- / persoon/jaar.

De naam van de club was toen Motorclub Biervliet. Later is de naam veranderd in Motor Vrienden Biervliet.

Niet veel later werd het huidige clublogo ontworpen. Een Haring met zonnebril in een cirkel en daarin de tekst MVBiervliet. Onder de cirkel de tekst “Motor Vrienden Biervliet”. De kleuren van het embleem stammen nog uit de tijd van voormalig succesvolle jeugdsociëteit van Biervliet: Heavy Metal Biervliet.

In 1993 is de club een officiële club geworden met een bestuur bestaand uit 5 personen. De club staat dan ook ingeschreven in de Kamer Van Koophandel.

In 1994 werd op 12 mei de eerste open rit voor niet leden georganiseerd, de Haringrit genaamd. Sindsdien vindt ieder jaar de Haringrit plaats op Hemelvaartsdag (donderdags). Tijdens deze Hemelvaartsdag zijn er in het dorp ook de Geuzenfeesten. Dit is een viering van een herdenkingsfeest ter gelegenheid van de bevrijding van de Spanjaarden van het toenmalige eiland Biervliet in 1573 door de Geuzen.

De motorclub, die momenteel uit een 40 tal leden bestaat, organiseert niet alleen de Haringrit maar ook nog vele dagritten, enkele meerdaagse ritten en natuurlijk ook wel eens een feestje. Echter deze zijn alleen voor de leden. Een dagrit kan een korte of lange rit zijn, dit kan variëren tussen de 100 en 500 kilometer en door Nederland, België en/of Noord Frankrijk gaan. Meerdaagse ritten zijn toertochten van twee of meer (maximaal 6) dagen. Daarbij zijn landen zoals Frankrijk, Schotland, Engeland, Wales, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië bezocht, uiteraard per motor. In principe wordt er één keer per jaar een kampeerweekend van 3 dagen georganiseerd, het zogenaamde Motorweekend.

MVBiervliet is ook een M.A.G.-ondersteunende club.

%d bloggers liken dit: